Back to top

Doma + 500

(rozpracováno)
Projekt Doma + 500 má za cíl vytvoření souboru cca 20 krajinářských fotografií pořízených v okruhu 500 m od místa bydliště.